TERMENI SI CONDITII

1. Definitii si termeni

YVY BAGS – este denumirea comercială a YVY BAGS SRL. persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Strada Pridvorului nr 7, Bloc 5, scara 3, ap. 35, sector 4, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3573/2006, cod unic de înregistrare fiscală RO18442129.

Vanzator - YVY BAGS SRL.

Cumpărător– persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă prin intermediul Site-ului.

Client– persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către YVY BAGS (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între YVY BAGS și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică care, prin finalizarea unei comenzi, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Site – domeniul http://www.yvy.ro

Comandaun document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri si Serviciiorice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanieacțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

  Continut
 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către YVY BAGS Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor de plăți disponibile.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se considera încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul finalizării unei comenzi de către Cumpărător.

2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la showroom-urile și punctele de livrare YVY BAGS prețurile și rezervările Bunurilor și/sau Serviciilor sunt valabile 72 (șaptezeci și două) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător

2.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate YVY BAGS își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel YVY BAGS. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al YVY BAGS, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, YVY BAGS își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. YVY BAGS poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. și EURO.

3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții YVY BAGS.

3.7. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia. În cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON, responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a YVY BAGS, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de YVY BAGS, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al YVY BAGS asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al YVY BAGS.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între YVY BAGS și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea YVY BAGS cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumparatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

5.5. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea YVY BAGS și/sau al angajatului/prepusului YVY BAGS care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDĂ

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în cosul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

  6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
 • 6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • 6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesătorul de carduri agreat de YVY BAGS, în cazul plății online;
 • 6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

7. Condiții de retragere

7.1. Conditiile de retragere sunt prevazute aici.

8. CONFIDENTIALITATE

8.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. YVY BAGS nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin acceptarea termenelor și condițiilor YVY BAGS, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către prepușii YVY BAGS, de a primi newslettere, sms-uri și orice informații legate de ofertele YVY BAGS.

9. PUBLICITATE

9.1. Clientul/Cumpărătorul este deacord cu primirea de newslettere din partea YVY BAGS. Retragerea acordului trebuie exprimat în mod neechivoc și comunicat la email office@yvy.ro .

9.2. Renunțarea la primirea Newsletter-elor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

10. FACTURARE – PLATA

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.yvy.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.4.Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către YVY BAGS în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

10.5 Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile YVY BAGS și nici nu vor fi stocate de către de YVY BAGS sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

10.6 Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este Mobile Pay prin Netopia SRL.

10.7 În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului său utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpăratorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau în showroom-urile YVY BAGS, conform opțiunii Clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

12. GARANTII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către YVY BAGS, cu excepția celor Bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare. Bunurile sunt noi în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Bunurile beneficiază de garanție contra viciilor o perioadă de 30 de zile de la momentul predării bunului.

13. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare/predare.

14. RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către YVY BAGS, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. YVY BAGS este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 34434.

15.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, YVY BAGS are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

15.3.Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

15.4. PPrin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a YVY BAGS, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 34434, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către YVY BAGS, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către YVY BAGS, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

15.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  15.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: st. Pridvorului nr 7, bloc 5, scara 3, ap. 35, parter, sector 4, București , în atenția YVY BAGS SRL, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate sau vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

15.7. De asemenea, YVY BAGS poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.

15.8. IInformațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către organele de Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate

16. FORȚĂ MAJORĂ

16.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

16.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese..

17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între YVY BAGS și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

POLITICA DE RETURNARE

Clientul, orice persoană fizică, își poate exercita dreptul de retragere din contractul încheiat la distanță în termen de 14 (paisprezece) zile de la intrarea în posesie a Produselor, fără a preciza motivele. Dreptul de retur în 14 zile calendaristice se adresează doar Cumpărătorilor persoane fizice care au achiziționat produse prin intermediul magazinului online yvy.ro.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia de retragere din contract, utilizând o declarație neechivocă transmisă prin e-mail, la adresa office@yvy.ro .

  Returul produsului se poate face expediind produsele prin intermediul oricărei firme de curierat la sediul vânzătorului. Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor. Clientul este obligat să returneze produsul în termen de 14 zile de la data comunicării declarației neechivoce de retragere. În caz contrar, clientul va pierde dreptul de retragere, declarația de retragere considerându-se anulată. Bunurile trebuie returnate nefolosite, fără defecțiuni, , așa cum a fost trimis produsul respectiv să fie pus în cutie de carton, împreună cu o copie a facturii emise de către vânzător. Cutia de carton în care este pus produsul este cea în care produsul a fost expediat sau una asemănătoare, curată, de dimensiune corespunzătoare produsului care este pus în ea. Produsele YVY se pot deteriora în urmă transportului dacă ambalajul nu este corespunzător și din acest motiv putem refuza returul sau plata integrală a acestuia. Produsele trebuie să fie în stare intactă. Vânzătorul nu va accepta produsele purtate sau deteriorate din cauze independente de vânzător, astfel:
 • Folosirea produselor de curățat pe bază de solvenți;
 • Uzura datorată utilizării prelungite a produsului în mediul umed
 • Uscarea produsului în apropierea surselor de căldură
 • Depozitarea într-un loc inadecvat.

Vom returna suma achitată pentru Produsul și/sau Serviciul achiziționat, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data primirii Produselor de către vânzator în urma returnării.

Ne rezervăm dreptul de a diminua sumele rambursate clientului cu valoarea care rezultă din manipularea Produselor, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționalității Produselor, în cazul returnării produselor incomplete, cu urme de utilizare

  Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:
 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;
 • furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de client sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către client;
 • contractele în cazul cărora clientul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de către client sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

De asemenea, Produsele care au fost desigilate și care nu mai prezintă eticheta originală prinsă de produs nu pot fi returnate.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

  YVY BAGS colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:
 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
 • scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca YVY BAGS să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

  Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la YVY BAGS, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
 • confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe websitul YVY BAGS sau a accesării (comandării) produselor/serviciilor YVY BAGS, Membrul sau Clientul este de acord cu (îşi dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către YVY BAGS în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate la punctul 6.1, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către YVY BAGS, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei YVY BAGS date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către YVY BAGS a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către YVY BAGS a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

YVY BAGS poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către YVY BAGS pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea YVY BAGS și/sau al eventualilor terți cu care YVY BAGS are contracte de parteneriat în acel moment. De asemenea, YVY BAGS utilizează sondaje care sunt trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe site, pentru colectarea de date demografice despre Client, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul consumatorilor; YVY BAGS folosește, de asemenea, studii de satisfacție a clienților privind serviciile conexe ale YVY BAGS. Astfel de date sunt folosite pentru a studia preferințele consumatorilor și pentru efectuarea analizelor statistice, ambele folosite în scopul adaptării ofertei la așteptările clienților YVY BAGS. Clientul poate oferi întotdeauna astfel de date în mod voluntar și poate renunța în orice moment la participarea în cadrul sondajului fără furnizarea datelor și fără niciun impact negativ asupra sa în cazul manifestării dreptului de renunțare.

Clientul are dreptul de a se opune în limitele prevăzute de art.2.8, colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese. 6.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.3, Clientul sau Membrul se va adresa YVY BAGS, prin accesarea uneia din modalitățile stipulate în cadrul art. 5.3.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

. În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul societății comerciale METOPIA SRL prin soluția integrată prin soluția integrată MobilPay.ro. MobilPay.ro funcționează ca un centru de procesare a datelor și de legătură între emitenții de carduri, comercianți acceptători de card și clienți utilizatori de carduri. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci romanești și străine sub siglele VISA și MasterCard cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

YVY BAGS nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

Politica de confidențialitate YVY BAGS se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. YVY BAGS nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

YVY BAGS se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepție de la prevederile art. 6.9 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementarile în vigoare la data producerii evenimentului.

Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(i) de către YVY BAGS are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta există.

YVY BAGS garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

YVY BAGS nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.